Rettelser til Økonomistyring 2 - Læreboka

2. utgave 2014

Rettelser til 3. opplag:

 1. 9.4.2017 s 118, siste linje: 60 000 rettes til 50 000.
 2. 9.4.2017 s 123, i linje 3 i egenaktiviteten: 560 000 endres til 1 680 000.
 3. 9.4.2017 s 222: I 8. linje ovenfra endres kr 12 til kr 10,82, og i linjen etter endres 276 000 til 306 000 (=5 100 x 60). I 11. linje endres 1 447 200 til 1 304 892, og linjen etter: kr 12 til kr 10,82

 

 

Rettelser til 1. og 2. opplag:

 1. s 25, i 2. avsnitt under punktoppregningen: bytt ut "til videregående bøker" med "til kapittel 6". Samme justering på s 73, siste setning i pkt. 4 (midt på siden)
 2. s 80. I første tekstlinje i egenaktiviteten kan "snacks" med fordel endres til "skruer" (tenk selv etter hvorfor), og i spm. 6: "sjokolade" endres til "pose muttere"
 3. s 93, i linje 12-13 strykes "ikke går tungt inn på i denne boka, men visert til videregående litteratur" erstattes med "ser nærmere på i kapittel 6."
 4. s 112, i linje 17 ovenfra, endres århundreskiftet til forrige århundreskifte
 5. s 118, siste linje: 60 000 rettes til 50 000.
 6. 29.4.2017 s 123, i linje 3 i egenaktiviteten: 560 000 endres til 1 680 000.
 7. s 140, punkt 4, i 4. linje:8,00 endres til 8,40, i 6. linje:negativt endres til positivt, 0,04 endres til 0,36 og 0,5 % endres til 4,3 %. I 7. linje endres innholdet i parentesen til (= 0,36 / 8,40 = 4,3 %).
 8. s 162, i figur 5.6 skal Effektivitetsavvik rettes til Beskjeftigelsesavvik to steder
 9. s 169, i 11. linje ovenfra: 687,5 endres til 487,5 (utregningene er rikige!)
 10. s 183 (ABC), i kapittel 6.4, 6. linje:Endre Norton til Cooper. Samme gjøres på s 185, 3. linje i 6.4.3
 11. s 192 (ABC), i 2. linje: Endre "dobbelt" til "halvparten"
 12. s 201 (ABC), i figur 6.8: Teksten i boks 2 (den minste) endres Normal kapasitet til Normalt kapasitets-tap
 13. s 202 (ABC), i siste punkt nederst på siden: 4 500 endres til 4 150 og 1 200 000 endres til 1 176 200
 14. s 204 (ABC), i siste linje: 4 200 endres til 4 100
 15. s 205 (ABC), til slutt i 2. avsnitt  under punktlisten: 1 145 400 endres til 1 176 200.
 16. s 207 (ABC), i avsnitt 6.7.3: I føste linje under talloppstillingen (regnestykket) endres virkelig til standard. Standard er hva vi skulle forvente som kostnad ved virkelig produksjon.
 17. s 210 (ABC), i 2. linje i kapittel 6.8.2: "50 % hver" endres til "henholdsvis 60 % og 40 %
 18. s 218 (ABC), midt på siden, i avsnittet som begynner "For kunde ....", endres B til C
 19. 9.4.2017 s 222: I 8. linje ovenfra endres kr 12 til kr 10,82, og i linjen etter endres 276 000 til 306 000 (=5 100 x 60). I 11. linje endres 1 447 200 til 1 304 892, og linjen etter: kr 12 til kr 10,82

I 2016 er noen satser endret i forhold til de oppgitt i 1. og 2. opplag, men dette er ikke vurdert som så vesentlig at det er lagt ut som rettelser ovenfor. Dette kommer med i 3. opplag. Laveste mva.-sats er endret fra 8 % til 10 % , "matmomsen" er endret fra 14 % til 15 % og den aktuelle skattesastsen er endret fra 27 % til 25 %. Dette har relevans bl.a. for sidene 81, 412 og 413

 

Ønsker du sjekke om det er rettelser til arbeidsheftet, klikk HER