Rettelser til

Økonomistyring 2 - Arbeidsheftet

3. utgave (i bokhandlene fra desember 2013)

2. opplag (i handelen medio 2015)

Ingen rettelser foreløpig .....

1. opplag

 1. s 20, oppg. 2.6, spm. b), 2. linje: "faste" endres til "variable". Løsningsforslag bak i heftet er OK!
 2. s 26, oppg. 3.3, spm. å) i 3. linje: 4 % endres til 6,25 %
 3. s 28, oppg. 4.3, 2. linje: 950 endres til 550
 4. 16.09.2014 s 39, spm. h): "ytelsesavviket" erstattes med "effektivitetsavviket"
 5. s 61, spm. 1, 2. linje. Det skal stå "..... betyr *-merkede spørsmål ......"
 6. s 93, oppg. 6.4, spm. f), 1. linje: Stryk "og".
 7. s 96, oppg. 6.7, spm. c). Tilleggssetning til slutt i spørsålet, før svarrammen:"Gjennomfør en avviksanalyse".
 8. s 243, Løsning 6.9 er egentlig løsning på 6.8. Løsning på 6.9 finner du her for innliming på s 243.
 9. s 258, oppg. 8.1. Stryk det som står der og sett inn "Alle påstander er rimelig dekkende, bortsett fra n).

 

2. utgave

 1. s 20, oppg. 2.6, spm. b), 2. linje: "faste" endres til "variable". Løsningsforslag bak i heftet er OK!
 2. s 80: under punkt 2, Forventet resultat endres fra 316 000 til 306 000. Dermed må også 3. siste linje på siden endres: fra 316 000 til 306 000, og siste linje fra 248 450 til 238 450
 3. s 88 (7.7): Under øverste tabell endres 258,89 til 258,82. I kolonnen lengst til høyre endres 1 116 400 til 1 139 795.
 4. s 95 (7.10 spm. e): Stryk "februar".
 5. s 96 (7.10 spm. n): Stryk "februar" i 2. linje.
 6. s 108 (7.18): I tabell 2 endres prisen på Ultra fra kr 1 200 til kr 1 050. Endringen gjør at budsjettet på samme side stemmer, men spiller ingen rolle for løsningen av oppgaven.
 7. s 111 (7.18 spm. 7): Stryk -120 000 i tallkolonnen.
 8. s 113 (7.18): I tabellen, første tallkolonnen endres 140 09900 til 140 900, 56 000 endres til 480 000, 30 800 endres til 56 000 og det kan med fordel settes "-" foran de tre siste tallene. På innrykket linje "Direkte lønn i T2 ..." endres 438 t til 437,5 t.
 9. s 116 (7.18): I siste linje endres 29 til 19.
 10. s 142 (8.3): I spm. b) (ligningene) endres A til X og B til Y to steder. I boksen til høyre i figuren nederst endres også A til X og B til Y.

 11. s 143 (8.3): Iførste linje på s 143 endres A til X og B til Y. Spørsmål h) strykes.

I løsningene bak i heftet:

 1. s 240 (7.5): Også påstand 5 må tas med som riktig!

 2. s 241 (7.10): I 2. linje rettes kr 125 000 til kr 125 400

 3. s 245 (7.18), svar 12, 4. linje: stryk "akkurat disse to postene" og erstatt med  "DL i T1"

 4. s 245 (7.18): Stryk hele svar 20 og sett inn følgende svar: Periodens totale  standard VK: 900 x 600,00 + 50 x 406,00 = 560 300. Sett inn nytt svar mellom 25 og 28: 27 Periodens standard kostnader uttrykker foventede kostnader ut fra faktisk produksjon/salg. Opprinnelig budsjett uttrykker forventede kostnader for forventet produksjon/salg.

 5. s 245 (7.18): Svar 27 er falt ut. Sett derfor inn: "27 Standardkostnadene uttrykker forventede kostnader ut fra periodens faktiske produksjon/salg. Opprinnelig budsjett viser forventede kostnader for budsjettert produksjon/salg"

 6. s 247 (7.19), i tabellen, på innrykket linje: Indirekte VK i materialavd. 12 % endres til 6 %. Og på linjen under, kr 120 endres til kr 100. De riktige satsene er brukt ved utregningen av standard.

 7. s 256 (8.9), i 2. linje: 400 endres til 380 to steder. I 2. linje på svar b): 400 endres til 380, 0g 4,00 endres til 3,80

 

 

Ønsker du sjekke om det er rettelser til læreboka, klikk HER