Rettelser til Økonomistyring 1 - boka

2. utgave (2013)

 

Rettelser til 3. opplag (2016)

 

Rettelser til 2. opplag (2014)

 

Rettelser til 1. opplag

Andre fordelaktige justeringer:

  1. På s 141, i 3. avsnitt er "SAMLET.HOVEDSTOL" angitt som funksjon for å finne hva avdraget utgjør i en bestemt termin i norsk Excel. Her er det enklere å bruke AMORT. RAVDRAG gir som angitt rentene i en bestemt termin (Menighetsfakultet kliner til igjen .....)

 

 

 

 

 

 

Rettelser til 1. utgave, 3. og 4 opplag (oppdateres ikke lenger)

  1. s 89, på slutten av 1. avsnitt i løsningen til egenaktiviteten: .... tidspunkt 12: -300 -254 (siden total kredittkjøpspris er oppgitt til kr 3 854)

Siden 1. utgave kom ut er det gjort interessante og viktige lovendringer som har betydning for kapittel 2 Etablering, drift og avvikling av virksomhet.

Du finner en oppsummering av endringene (2012) HER. Ytterligere endringer fremgår av 2. utgave.

 

 

Rettelser til 1. utgave, 2. opplag:

  1. s 89, på slutten av 1. avsnitt i løsningen til egenaktiviteten: .... tidspunkt 12: -300 -254 (siden total kredittkjøpspris er oppgitt til kr 3 854)

  2. s 226, i det blå svarfeltet nederst, 1. linje i 2): ...... 10 000 1 000 enheter. Og i 3), siste linje:  .... kr 100 000 1 000 000.

  3. s 242, i Egenaktivitet 10.7 nederst på siden, p. 3): ....... kr 460 000 580 000?

  4. s 350, i tabellen nesten nederst på siden, post 2: "Varelager +150 000" i kolonnen for AM skal til 2. kolonne for OM

  5. s 360, i tabellen nesten på topp: I siste linje i tabellen skal 20 250 rettes til 18 900 (uendrede fortegn). Det medfører også en rettelse på s 362, i svaret nederst på siden, i 1. linje: "....... + kr 20 250 = kr 42 750." endres til "....... + kr 18 900 = kr 41 400."

Ønsker du sjekke om det er rettelser til arbeidsheftet, klikk HER