Rettelser til løsningsforslag på læreroppgavene (de uten løsning bak i arbeidsheftet)  

Forelesere med tidligere utgaver av løsningsforslagene, og som ikke ønsker å ajourføre sitt eksisterende eksemplar med rettelsene nedenfor, kan når som helst be om sist oppdaterte utgave av løsningsforslagene ved å sende en e-post til aage.sending@gmail.com. Da får man også med eventuelle mer kosmetiske justeringer i løsningene. Eventuelt kan man bare be om sidene med rettelser på.

  1. Til INFO: Det er gjort noen rettelser i teksten i oppgaveheftet, som lå til grunn for løsningene helt fra starten av (sendt ut i des. 2013): 3.3å), 3. linje (6,25 % i stedet for 4 %), 4.3, 2. linje (550 i stedet for 950), 6.4 f), 1. linje ("og" strøket), 6.7 c), helt til slutt: "Gjennomfør en avviksanalyse". I de først utsendte overheadmalene må det i oppgave 5.18 gjøres en justering: spm. a-g må renummereres 1-7.

  2. 20/1-14: s 15 i løsningsforslagene, 5.6 h): Kan med stor fordel endre "ytelsesavvik" til "effektivitetsavvik" i løsningsforslaget og i oppgaven

  3. 20/1-14: s 18, 5.9 spm. 7: Her er det i svaret tatt utg.p. i beh.endring i oppgaven foran, men spørsmålet har definert sin egen endring. Svaret må derfor endres slik: Resultatet etter selvkostmetoden avviker fra resultatet ved bidragsmetoden dersom man har beholdningsendring ferdigvarer og/eller varer i arbeid. Ved beholdningsøkningreduksjon, som i dette tilfellet (økningen i FV-lager er mye sterkere enn reduksjonen i VIA-lager), vil resultatet ved selvkostmetoden bli bedre dårligere enn ved bidragsmetoden. Årsaken er at faste kostnader «legges inn på tas ut av lageret» ved selvkostmetoden og lagerøkning ved lagerreduksjon, og kommer til fradrag i i tillegg til de faste kostnadene som påløper i perioden.                                                                    Be gjerne om rettelsessider om du heller vil da det fremfor å skrive inn i ditt eksisterende eksemplar. 

  4. 19/3-15: s 59, 10.2. Ny linje i tabellen foran siste linje ("Resultat") med tekst "Tapt bruttofortj. Asker", med -200 000 i siste kolonne. Nytt resultat i siste kolonne blir da: -110 000 (ikke +90 000)

  5. 19/3-15: s 59, 10.3: Sum relevante kostnader skal være 210,00, ikke 230,00. I siste linje endres 230,00 til 210,00, og svaret blir kr 200 000 (ikke 100 000)

 

 

·