Rettelser til løsningsforslagene

utsendt etter 20/8-13. Har man fått tilsendt løsningsforslag etter denne dato, vil bare rettelser nedenfor etter utsendelsesdatoen være aktuelle.

Forelesere som ønsker nye og ajourførte løsningsforslag kan bare sende en mail til aage.sending@gmail.com

 

Nyere rettelser

 1. 25/11-2017: Oppg. 16.5.1, svar b, 1. linje: 520 rettes til 600, og i linje 2: 50 % endres til51,5 5

 

Eldre rettelser

 1.  5.9.2013: Nye innledende 3 sider til løsningsforslaget beregnet på studenter kan lastes ned HER. Dette gjelder først og fremst bruk av Excel og finanskalkulator.

 2. 18.9.2013: Oppg. 11.14, spm. e), tillegg på slutten av svaret: Resultat før prisendr.: kr 1 500 x 2 000 – kr 1 800 000 = kr 1 200 000. Taper derfor kr 600 000 på prisred.

 3. 10.10.2013: Oppg. 16.2, svar a): Ved at man økte de skjulte reservene trakk man resultatet ned slik at dette ble gjort dårligere med kr 25 000. Det virkelige overskuddet var derfor kr 300 000. Svar b) kan med fordel utvides med en setning på slutten: Egenkapitalen er derfor egentlig kr 80 000 høyere enn hva regnskapet viser (ev. kr 51 100 om man reduserer for 27 % skatt). I svar d) kan en det gjøre seg med en tilleggssetning: Man pyntet på resultatet ved å redusere de skjulte reservene.

 4. 13.10.2013: Oppg. 5.4 d) Etableringsgebyret på tidspunkt 0 i tabellen skal endres fra -500 til -300, og summen på tidspunkt 0 blir da + 9700 (ikke +9 500). Nederst endres 2,94 % til 2,59 % og påfølgende utregningen endres fra 41,6 % (1,029412 - 1) til 36 % (1,0259612 - 1)

 5. 13.10.2013: Oppg. 5.5 c): Tillegg på slutten av svaret: Vi slipper å ut med 3 055 på tidspunkt 0 ved å velge avbetaling, men må til gjengjeld ut med  1 195 på tidspunktene 1-3.

 6. 13.10.2013: Oppg. 5.6 a) I nest siste linje på svaret skal 30 % endres til 27 %, 20 endres til 18 i 1. parentes, Eksponenten i siste parentes skal være 18, ikke 20, og svaret endres fra 34,7 % til 30,7 %. I svar c) skal eksponenten i 3. linje endres fra 20 til 18, og svaret fra 35,3 % til 31,3 %

 7. 13.10.2013: Oppg. 6.4 c): I svaret endres 20x9 til 20x8.

 8. 15.10.2013: Oppg. 5.7d), i tabellen, for 2. termin skal 1 997 120 endres til 1 997 114.

 9. 26.2.2014: Oppg. 14.6 e), siste linje: "lavere" endres til "høyere"

 10. 21.8.2014: Oppg. 11.4 e). I 1. linje endres 32 000 til 28 000, i 2. og siste linje 31 900 endres til 24 100, i 4. og siste linje endres 81 900 til 74 100 2 steder, og 420 endres til 380

 11. 21.8.2014: Oppg. 11.9 b), nest siste linje: "1 500" endres til "1 600", som for øvrig fremgår av oppgaven.

 12. 29.8.2014: Oppg. 14.2 e). Svaret endres "84 000" til "88 000".

 13. 29.8.2014: Oppg. 14.10 spm 1,  "1 400 000" endres til "1 200 000", siden det er 6 måneder, ikke 7.

 14. 9.9.2014: Oppg.5.4 d) skal det være eldre løsningsforslag i sirkulasjon som krever en endring i tabellen: Etableringsgebyr 500 endres til 300, noe som reduserer den effektive renten noe.

 15. 3.3.2015: Oppg.6.28 Utfyllingstabellen kan med fordel klistres inn i løsningsforslaget:

   

  Års-

  regnskapet

  Intern-

  regnskapet

     Salgsinntekt

  10 000 000

  10 000 000

  – Materialkostnader

  3 000 000

  3 600 000

  – Lønn til ansatte

  4 000 000

  4 000 000

  – Lønn til eier

  90 000

  400 000

  – Avskrivninger

  0

  600 000

  – Tap på fordringer

  600 000

  200 000

  – Garantikostnader

  30 000

  300 000

  – Renter (banklån kr 1 000 000)

  60 000

  1 560 000

  – Andre kostnader

  1 220 000

  1 220 000

  = Overskudd

  1 000 000

  1 880 000