Bøker og arbeidshefter

INFO, rettelser og suppleringer

Aage Sending

   Økonomistyring 1 - bok og arbeidshefte
   Økonomistyring 2 - bok og arbeidshefte
    Grunnleggende regnskap
   Innføring i bedriftsøkonomi - bok og arbeidshefte
     Case i bedriftsøkonomisk analyse
   Driftsregnskap og budsjettering - bok og arbeidshefte

På denne siden finner du rettelser og eventuelle suppleringer til bøkene!

Her kan du gratis  laste ned en PDF-leser: